Firma byla založena začátkem roku 2008 jako přirozený nástupce Stavební kanceláře Otruba & Zavadil, která pracovala jako sdružení fyzických osob. Zakladatel společnosti samostatně podniká v investiční výstavbě od roku 1992.     

Firma je aktivním členem Hospodřské komory ČR, pracovnící firmy jsou autorizované osoby při České komoře autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě.

Poskytované služby:

  • inženýrská činnost v investiční výstavbě
  • organizace výběrových řízení
  • technický dozor investora včetně cenové kontroly stavby
  • stavební dozor
  • koordinátor BOZP
  • rozpočty a kalkulace
  • projektová činnost ve výstavbě
  • průkazy energetické náročnosti budovy